Nustrup Vandværk

Takstblad

Overskrift 1

Overskrift 1

Takstblad for Nustrup Vandværk

Takstbladet er vandværkets prisliste på vandforbrug, tilslutningsbidrag, gebyrer mv.

Takstbladet er udarbejdet efter Fælles Regulativet for Danske Vandværker og godkendt af Haderslev Kommune.