Nustrup Vandværk

Generalforsamling

Der er afholdt generalforsamling

 Tirsdag den 15. Marts 2022.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.                                                                    

2. Beretning.                                                                            

3. Rengskab                                                                              

4. Valg til bestyrelse:                                                                

Efter tur afgår: Jørn Johansen              

           Thomas Kruger

5. Valg af suppleant: Svend Riber Jørgensen

 6. Valg af revisor: Svend Folke Thrysøe

 7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt.

Se hele referatet fra generalforsamlingen her