Nustrup Vandværk

Ejerskifte

Ved ejerskifte er det vigtigt at vandværket får besked på samme vis som f.eks. til El, Gas, renovation mv.

Dette sker i de fleste tilfælde gennem ejendomsmægler som normalt ordner alle ejerskifte papirer.

Sørger man selv for det administrative ved en hushandel, er det sælger der normalt skal informere vandværket.

Det vi har brug for er:

             Ejendommens adresse.

             Dato for ejerskifte.

             Målerstand.

             Navn på tidligere ejer.

             Adresse på tidligere ejer.

             Navn på ny ejer.

             Adresse på ny ejer.

Send disse info til nustrupvand@bbsyd.dk

Efterfølgende vil sælger så modtage en slutopgørelse og ny ejer vil blive oprettet i systemet og modtage en a´conto opkrævning.