Seneste vandprøver

Vi gør hvad vi kan for at sikre godt vand til dig og dine kære

Dit vand skal være godt

Vandkvalitet

Vandets kvalitet:

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, får vi taget vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Haderslev Kommune. Der tages som minimum 12 årlige drikkevandsprøver, hvor der undersøges for mange forskellige stoffer. Der tages prøver fra hver boring hvert fjerde år, og disse undersøges for de samme mange stoffer.

 Vandet, du modtager fra Nustrup Vandværk, har en hårdhedsgrad på ca. 13,5.

Resultatet af seneste vandprøver ses her:

GEUS – drikkevandsresultat

Her kan du se Nustrup Vandværks resultater af vandværkets vandanalyser og data om de tre boringer, hvorfra der indvindes vand, indvindingstilladelser, oppumpede vandmængde pr. år samt data om undergrunden i Nustrup, hvor vi henter dit vand. Hvis du gerne vil se dataerne på GEUS egen hjemmeside, så klik her