Ved flytning

Ejerskifte

Når du flytter skal vi gerne have besked

Når du enten skal fraflytte din bolig eller du overtager en ny bolig hvor vi leverer vand til, så er det meget vigtigt at vi får besked omkring ændringerne, ligesom el, gas og renovation også gerne vil vide dette.

Dette sker i de fleste tilfælde gennem ejendomsmægler som normalt ordner alle ejerskifte papirer.

Sørger man selv for det administrative ved en hushandel, er det sælger der normalt skal informere vandværket.

 

Det vi har brug for er:

  • Ejendommens adresse
  • Dato for ejerskifte
  • Målerstand
  • Navn på tidligere ejer
  • Adresse på tidligere ejer
  • Navn på ny ejer
  • Adresse på ny ejer

 

Vi vil gerne bede om at alle disse info bliver sendt til nustrupvand@bbsyd.dk

Efterfølgende vil sælger så modtage en slutopgørelse og ny ejer vil blive oprettet i systemet og modtage en a´conto opkrævning. Hvis du som ny ejer ikke modtager en a´conto opkrævning fra os indenfor  måned, så er det meget vigtigt at du kontakter vandværket.

Ejerskifte ved Nustrup vandværk