Regulativ

Regulativ for Nustrup Vandværk

Et regulativ fastlægger vandværkets vilkår for levering af vand til forbrugerne samt myndighederne og vandforsyningerne.

Regulativet der er gældende for alle vandværker i Haderslev Kommune kan hentes her

 

Klageret

Fra 1. oktober 2015 får forbrugerne klageret. I foråret vedtog Folketinget en ny lov om forbrugerklager. Loven gælder kun i forhold til vandværkets (private) forbrugere, som nu kan klage over en sag om leveringsforhold.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Denne klagegang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales hvis forbrugeren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelser på det omtvistede beløb, som betingelser for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning og takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.

Regulativer og klageret for Nustrup vandværk