Information

Ved driftsforstyrrelser eller nedbrud

Her kan du læse hvordan du skal forholde dig hvis du oplever driftsforstyrrelser eller nedbrud på dit vand.

Forbrugerinformation

Her er informationer om dit vandværk og især om kvaliteten af det vand, vi leverer til dig. Oplysningerne opdateres mindst én gang om året.

Betalingsservice

Her kan du finde informationer om hvordan du tilmelder din vandregning til betalingsservice og hvad fordele der er ved det.

Takster

Her kan du se hvad du skal betale for vandet fra Nustrup vandværk, samt faste gebyrer.

Ledningsplaner over Nustrup vandværk

Ledningsplaner

Her kan du se vandværkets ledningsplaner, så du har en ide om hvor vandledningen er placeret i forhold til dit hus.

Beredskabsplaner nustrup vandværk
Beredskabsplan

Her kan se retningslinier, for hvilke foranstaltninger der skal træffes, for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold.