Vandmålere

Aflæsning af vandmålere:

Alle vandmålere bliver fjernaflæst pr. 31.december og indberettes til Provas og til næste vandregning.

Fremover bliver målerne aflæst hver måned, hermed får vi løbende kontrol med evt. vandspild både hos den enkelte forbruger og på ledningsnettet.

Det betyder for dig at hvis du har en utæthed eller der er noget galt, så opdager vi det hurtigere og derved sparer dig for nogle penge.

Vandmåler hos Nustrup vandværk