Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nustrup Klubhus Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.30

Generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår: Jørn Johansen, Daniel Gabrielsen

5. Valg af suppleant: John Thomsen

6. Valg af revisor: Jane Thomsen

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt.

 

Varslet i NU-Avisen i uge 4. 2024
samt på hjemmesiden