Generalforsamling

Der blev tirsdag den 26 april 2023 afholdt generalforsamling i vandværket og på programmet var der følgende punkter

Generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår: Lars Ravn, Henrik Post, Claus Foder

5. Valg af suppleant: Svend Riber Jørgensen

6. Valg af revisor: Hans Gram

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt.