Ved driftsforstyrrelser eller nedbrud

Der er ingen fejl at berette

Alt køre som det skal

 

Hvad gør jeg, hvis jeg pludselig ingen vand har?

Har du pludselig ingen vand i husstanden, så kan det skyldes, at vi udfører ledningsarbejde i dit lokalområde eller andet arbejde på vandværket.

Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder kunne se melding om arbejdet her på hjemmesiden eller på vores facebook

Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser på vandledningsnettet – fx i tilfælde af ledningsbrud. Har du pludselig ingen vand i husstanden, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Jørn Johansen fra Nustrup vandværks bestyrelse på tlf. +45 53 62 52 17.

Undersøg dog først:

  1. om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand.
  2. om det er både koldt og varmt vand, der mangler.
  3. om vandfilteret (perlatoren) på vandhanen er stoppet.